Etiske regler

Etiske Regler ved Egtved og Omegns Sportsfiskerforenings fiskevand.


Revideret 19. januar 2010


Der er mange etiske regler, som ikke er beskrevet i EOSF's bestemmelser, men som Bestyrelsen appellerer til medlemmerne om at følge.


De etiske regler er:

1.     Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også at du opfattes som en repræsentant for EOSF.

 

2.     Når du fisker med orm, fisk da med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk.

 

3.     Genudsæt fejlkrogede fisk, også selvom de er over mindstemålet.

 

4.     Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om havørredsmolt. Gå videre til et andet sted.

 

5.     Skal du genudsætte en fisk, bør du fugte dine fingre, inden du rører ved fisken. Derved undgår du at skade fiskens slimlag og at gøre fisken modtagelig for sygdomme.

 

6.     Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt. Hold fisken forsigtigt i strømmen, til den har fået "vejret" og selv svømmer væk fra din hånd. Hvis det ikke er muligt at nå ned til vandet, så drop fisken forsigtigt i vandet.

 

7.     Tilpas dit grej til dit fiskeri. Undlad at fiske med let grej, hvis du fisker efter store fisk. En fight kan blive unødvendig lang, og vil ofte udtrætte fisken i en grad, at overlevelse næppe er mulig ved genudsætning.

Sørg desuden for at din line er stærk nok, så du undgår at linen springer under fighten. En fisk overlever næppe længe med fiskegrej i munden.

 

8.     Husk at det er ulovligt at hjemtage fisk under mindstemålet, uanset at fisken evt. ikke kan overleve.

 

9.     Ryd op efter dig selv. Smid aldrig fiskeline eller andet affald i naturen. Vi må alle hjælpe til med at holde naturen ren og pæn.

 

10.  Gå altid langt uden om andre fiskere, og undgå færdsel de steder, som andre fiskere kommer frem til om lidt. Er der mange fiskere både op- og nedstrøms åen, bør du fiske vandet i et jævnt tempo uden unødige stop. Påbegynd aldrig dit fiskeri lige foran en anden fisker, men sørg for god afstand.

 

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående brug da sund fornuft og husk bestemmelserne i EOFS's vedtægter og regler for fiskeri, som skal overholdes.

Fangstjournalen fra DTU - holder styr på dine fisketure og hjælper fiskebestandene

Link til Aqua DTU

 

>

Har i kommentarer eller noget i gerne vil have på hjemmesiden så send en mail til Ejner