Forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Har i kommentarer eller noget i gerne vil have på hjemmesiden så send en mail til Ejner

 

Egtved d. 8. feb. 2017

 

Til medlemmerne af Egtved og Omegns Sportsfiskerforening

 

Egtved og Omegns Sportsfiskerforening indkalder hermed til generalforsamling

Mandag d. 27. februar 2017 kl. 19.30 i Roberthus, Thybovej, Egtved

 

Dagsorden i henhold til lovene.

1 Valg af dirigent

2 Valg af stemmetællere.

3 Årsberetning fra formanden.

4 Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

5 Orientering om budget for det kommende år.

6 Fastsættelse af kontingent og gebyrer for kommende år.

7 Behandling af indkomne forslag.

8 Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg:

Jørgen Jepsen (modtager genvalg)

Hans Jørgen Nielsen (modtager genvalg)

Suppleanter:

Martin Illum (ønsker ikke genvalg)

Lars Schmidt (modtager genvalg)

Bestyrelsen er i stand til at konstituere sig

9 Valg af revisor.

10 Eventuelt.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 20. feb. 2017 ved e-mail bentebrinch@aaganet.dk eller adresse Hans Jørgen Nielsen, Bygvænget 34, Ågård, 6040 Egtved

Af hensyn til traktementet er det nødvendigt at melde sig til ved formanden senest d. 20. feb. 2017 på mail sms eller mobil 27401400

 

På bestyrelsens vegne

Poul Jessen - Sekretær.

P.S. Medbring gyldig medlemskort eller legitimation.

 

Fangstjournalen fra DTU - holder styr på dine fisketure og hjælper fiskebestandene

Link til Aqua DTU

Kære medlem.

 

Lodsejeren ved Vork har

VENLIGT MEN BESTEMT

frabedt sig, at vi kører ned til åen. Bilen skal parkeres inde på gårdspladsen - med omtanke.

Det er vigtigt, at vi respekterer lodsejerens ønsker, da vi jo er gæster på hans matrikel.

Hvis du kører ned til åen kan det få konsekvenser for alle medlemmer.